O encyklopedii

Vítejte na webu první břeclavské internetové encyklopedie!

Úkolem encyklopedie je souhrnně zachytit a zevrubně představit veškeré lidské vědění o vybraném oboru. Stejný cíl si vytkla i tato virtuální encyklopedie, jejímž objektem zájmu je město Břeclav. Možná si říkáte, že v Břeclavi a jejích místních částech není nic moc zajímavého k vidění a že velké příběhy dob minulých se odehrávaly daleko od břeclavského katastru. Takový způsob uvažování je nám cizí. Břeclavská minulost sice není tak zářivá, ale to neznamená, že je méněcennější. Jediné, co Břeclavským dějinám doopravdy schází, jsou prameny a vypravěči. Minimálně na tom druhém se dá zapracovat.

Tyto stránky jsou soukromý počin, proto prosíme o shovívavost a trpělivost.