Události

 • Jul 10, 2022
  19. 5. 1046

  První písemná zmínka o hradu Bretyzlave

 • Jul 10, 2022
  10. 7. 1056

  Poprvé se uvádí německý název Lauentenburch

 • Jul 10, 2022
  25. 12. 1384

  Břeclav se dostává do držení rodu Lichtenštejnů

 • Jul 10, 2022
  1426

  Břeclavský hrad dobyt husity a poté neúspěšně obléhán Albrechtem Habsburským.

 • Jul 10, 2022
  25. 9. 1534

  Břeclav se stává majetkem rodu Žerotínů

 • Jul 10, 2022
  28. 7. 1605

  Stará Břeclav vypálena Bočkajovci

 • Jul 10, 2022
  15. 9. 1619

  Odražen útok císařského vojska vedený gen. Dampierrem

 • Jul 10, 2022
  20. 9. 1619

  Břeclav dobyta a vypálena císařským vojskem

 • Jul 10, 2022
  1638

  Břeclavské panství opět majetkem rodu Lichtenštejnů

 • Jul 10, 2022
  4. 9. 1663

  Břeclav vypleněna Turky

 • Jul 10, 2022
  27. 2. 1721

  Císař Karel VI. udělil Břeclavi právo pořádat výroční trhy

 • Jul 10, 2022
  25. 3. 1742

  Velký požár způsobený neopatrností pruského husara

 • Jul 10, 2022
  8. 6. 1756

  Vysvěcen barokní kostel sv. Václava

 • Jul 10, 2022
  24. 2. 1805

  Břeclav obsazena Francouzi

 • Jul 10, 2022
  24. 6. 1809

  Břeclav opět obsazena Francouzi

 • Jul 10, 2022
  říjen - listopad 1831

  Epidemie cholery

 • Jul 10, 2022
  6. 6. 1839

  Příjezd prvního vlaku do Břeclavi z Vídně

 • Jul 10, 2022
  7. 7. 1839

  Otevření trati z Břeclavi do Brna

 • Jul 10, 2022
  1. 5. 1841

  Otevřena trať z Břeclavi do Přerova

 • Jul 10, 2022
  24. 7. 1845

  Vznikla samostatná farnost Břeclav

 • Jul 10, 2022
  1864

  Odtržení Staré Břeclavi

 • Jul 10, 2022
  16. 7. 1866

  Pruská okupace Břeclavi

 • Jul 10, 2022
  23. 7. - 20. 9. 1866

  Epidemie cholery

 • Jul 10, 2022
  12. 9. 1872

  Povýšení Břeclavi na město

 • Jul 10, 2022
  17. 9. 1874

  Otevřena městská spořitelna

 • Jul 10, 2022
  2. 10. 1874

  Otevřena měšťanská škola

 • Jul 10, 2022
  1. 6. 1883

  Otevřen nový městský hřbitov

 • Jul 10, 2022
  březen 1888

  Velká povodeň

 • Jul 10, 2022
  2. 12. 1888

  Vysvěcena městská nemocnice císaře Františka Josefa I.

 • Jul 10, 2022
  29. 10. 1899

  Otevřena česká veřejná čítárna

 • Jul 10, 2022
  duben 1900

  Velká povodeň

 • Jul 10, 2022
  1. 10. 1901

  Zahájen provoz městské elektrárny

 • Jul 10, 2022
  27. 9. 1903

  Vysvěcena budova gymnázia

 • Jul 10, 2022
  19. 1. 1905

  Zavedeno telefonní spojení

 • Jul 10, 2022
  29. 10. 1918

  Připojení Břeclavi k Československu

 • Jul 10, 2022
  1919

  K Břeclavi připojena Stará Břeclav a židovská obec

 • Jul 10, 2022
  15.-17. 8. 1919

  Na zámeckých loukách proběhl sokolský slet slovácké župy

 • Jul 10, 2022
  27. 6. 1920

  Tragická nehoda břeclavkých Sokolů u Českého Brodu

 • Jul 10, 2022
  19. 9. 1921

  Návštěva prezidenta T. G. Masaryka

 • Jul 10, 2022
  20. 12. 1925

  Rozsvícen 1. Vánoční strom republiky

 • Jul 10, 2022
  11. 11. 1929

  Zahájení provozu na přímém výjezdu na Bratislavu

 • Jul 10, 2022
  4. 9. 1932

  Vysvěcen českobratrský chrám na nám. Svobody

 • Jul 10, 2022
  11. 9. 1932

  Odhalen pomník prezidenta T. G. Masaryka

 • Jul 10, 2022
  14. 6. 1936

  Návštěva prezidenta E. Beneše

 • Jul 10, 2022
  8. 10. 1938

  Připojení Břeclavi k Německé říši

 • Jul 10, 2022
  březen 1941

  Velká povodeň

 • Jul 10, 2022
  20. 11. 1944

  Spojenecké bombardování Břeclavi

 • Jul 10, 2022
  17. 4. 1945

  Osvobození Břeclavi

 • Jul 10, 2022
  1. 2. 1949

  Břeclav okresním městem

 • Jul 10, 2022
  1. 8. 1956

  Zahájen provoz městské hromadné dopravy

 • Jul 10, 2022
  1. 1. 1974

  K Břeclavi připojeny obce Poštorná a Charvátská Nová Ves

 • Jul 10, 2022
  1. 8. 1976

  K Břeclavi připojena obec Ladná

 • Jul 10, 2022
  21. 11. 1989

  První demostrace v souvislosti s událostmi na Národní třídě v Praze.

 • Jul 10, 2022
  30. 9. 1996

  Dokončena stavba nemocnice

 • Jul 10, 2022
  1. 7. 2006

  Odtržení Ladné od Břeclavi