Břeclavský jez

Historie břeclavského jezu sahá nejméně do roku 1414, kdy je v lichtenštejnském urbáři připomínán břeclavský mlýn. Nelze však s jistotou říci, že stával ve stejných místech jako dnes. Lokalizaci jezu nám umožňují teprve letopočty na zbytcích starého jezu, které napovídají, že přímý předchůdce dnešního jezu vznikl v polovině 18. století. Tento vrchnostenský jez byl dřevěný a stával asi 120 m severně od místa dnešního jezu. Jeho poslední úprava je připomínána v roce 1933. O tom, že byl starý jez nevyhovující, se vědělo dlouho. Mezi jeho slabiny patřil nízký průtok, chatrná konstrukce a nevhodná orientace, která hnala vodu šikmo k levému břehu Dyje. Nedostatečný průtok pravidelně způsoboval vzdutí hladiny Dyje nad Břeclaví. Už v roce 1939 měl být jez rozšířen, ale následkem německé okupace k tomu nedošlo.

Nový železobetonový jez je situován asi 120 m níže po proudu. Práce probíhaly v letech 1953-56 ještě za provozu starého jezu. Z něj se odnes dochovala boční zeď a domek hlídače. Nový jez o délce 92 m byl dokončen 14. dubna 1956. Na jeho stavbu bylo použito 774 t železa, 7000 m3 betonu a 2100 m3 kameniva. Stavba vyšla na 11,5 milionu Kčs a prováděl ji národní podnik Ingstav Brno. Součástí projektu byla také menší hydroelektrárna. V roce 2005 byl na východní straně jezu postaven rybí přechod.