Lávka u průmyslové školy v Břeclavi

Lávka pro pěší, která by spojila dnešní Čermákovu a Čechovu ulici, byla projektována již jako součást regulace Dyje v roce 1911. Nicméně jediné, co bylo tehdy ze záměru realizováno, byly kamenné předprsně na obou stranách nábřeží. Lávka byla na tomto místě poprvé postavena až v létě 1945. Šlo o provizorní dřevěnou stavbu spočívající na 6 bárkách. Tato lávka byla na jaře 1956 z bezpečnostních důvodů rozebrána. Stavba dnešní lávky byla zahájena na podzim roku 1963. Jedná se o kovovou konstrukci o šířce 3 m spočívající na 2 železobetonových pilířích. Do provozu byla lávka uvedena na jaře 1964.