Památník osvobození v Břeclavi

Pomník osvobození Břeclavi Rudou armádou v roce 1945 byl na tehdejším náměstí Rudé armády (dnes náměstí T. G. Masaryka) slavnostně odhalen 7. listopadu 1966. Autory památníku byli akademický sochař prof. Jiří Marek, Ing. Arch. Viktor Rudiš a J. Stárek. Socha měří 3,7 m a je zhotovena z vápence. Původně stála na vysokém podstavci s nápisem:

„Občané města Břeclavi svým osvoboditelům

16. 4. 1945“

Socha má představovat rudoarmějce, hledícího zpět k lanžhotskému předmostí, o které Rudá armáda svedla těžké boje s německým Wehrmachtem. Nelze si nevšimnout, že místo i stylizace pomníku v podobě sochy na vrcholu pilíře, jsou velmi podobné původnímu poválečnému návrhu pomníku prezidenta Masaryka. Jednoduchá nebyla v podmínkách socialistického hospodářství ani realizace díla, které bylo odhaleno až po dlouhých 20 letech od položení základního kamene. Lidově se soše přezdívalo „Ivan“.

V roce 1992 byl pomník z důvodu stavby nového kostela sv. Václava rozebrán a samotná socha bez původního podstavce přemístěna do zadní části městského parku. Shodou okolností se jedná o místo, kde bylo v roce 1945 improvizované pohřebiště padlých sovětských vojáků.