Památník svornosti

Původní památník sjednocení vybudoval v roce 1934 na Smetanově nábřeží břeclavský odbor Svazu československé domobrany z Itálie. Stalo se tak u příležitosti 15. výročí bojů na jižním Slovensku proti vojskům Maďarské republiky rad. Pomník měl dále sloužit jako připomínka sjednocení dvou větví národa československého a na paměť padlých vojínů. Návrh monumentu vytvořil Rudolf Nesvadba a z umělého kamene jej postavila břeclavská firma Františka Štolfy. Slavnostní odhalení se konalo 30. září 1934.

Stavba měla svou mohutností připomínat sílu národa tvořenou třemi pilíři symbolizujícími Čechy, Moravu a Slovensko. Sloupy byly spojeny kopulí s nápisem: „Ve svornosti síla“. Uprostřed se vypínal tříhranný černý podstavec se třemi bronzovými plaketami čsl. domobrany z Itálie. Na podstavci stála urna z tuzemského bílého mramoru, ve které byla uložena plsť z bojiště u Nových Zámků z místa, kde v roce 1919 padl pplk. Jiří Jelínek. Pod urnou byl v kruhu nápis: „Prsť od Nových Zámků, kde čsl. vojsko bojovalo a zvítězilo.“ Plošinu pomníku dále zdobily tři letopočty: 1918 (vytvoření domobrany), 1919 (boje u Nových Zámků) a 1934 (odhalení pomníku).

V této podobě památník vydržel pouhé 4 roky. Krátce po německé okupaci města byl 10. října 1938 stržen.

V roce 2018 byl objekt městem Břeclav u příležitosti oslav 100 let od vzniku Československé republiky obnoven a dostal nový název Památník svornosti. Náklady činily 865 000 Kč. Výsledná podoba je co nejvěrnější kopií původního pomníku z roku 1934. K odhalení došlo 27. října 2018.