Památník zahájení dvoukolejného provozu

Památník připomínající zahájení dvoukolejné dopravy na prvním úseku železniční trati Břeclav – Brno mezi Břeclaví a Podivínem, který byl otevřen dne 7. března 1930 u příležitosti 80. narozenin prezidenta T. G. Masaryka, stával na místě křížení tratí na Brno a Přerov. Správa čsl. státních drah zde nechala vybudovat 7,5 metru vysoký žulový pomník zakončený plastikou okřídleného kola, tradičním symbolem železnice a pokroku. Jako stavební materiál byla zvolena leštěná světlá a černá žula ze slezského Frýdberku. Slavnostní odhalení pomníku se konalo v den výročí vzniku Československa 28. října 1930 a do jeho základů byla vložena plechová schránka s pamětní listinou a dobovými mincemi.

Nápis na pamětní desce zněl:

Dne 7. března 1930

v den osmdesátých narozenin prvního

presidenta republiky československé

T. G. Masaryka

byl zahájen dvoukolejný provoz

na prvním úseku trati

Břeclav-Brno

Autorem projektu byl Ing. Arch. Antonín Dvořák, plastickou výzdobu modeloval akademický sochař Jan Znoj. Stavební a kamenické práce provedla firma K. F. Rauz. Bronzovou desku a odlitky křídel dodala slévárna Františka Indry (všichni z Brna).

Památník přežil pouze 8 let. Byl odstraněn po německé okupaci Břeclavi v říjnu 1938 a k jeho obnově nikdy nedošlo. Na místě se dodnes nachází zbytky betonového základu.