Pomník T. G. Masaryka v Břeclavi

Původní památník Národního Osvobození v podobě bronzové sochy prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka vybudovala vlastním nákladem břeclavská jednota Československé obce legionářské v roce 1932. Autorem sochy byl brněnský sochař Václav H. Mach a jejím zhotovitelem kovolitecký závod Františka Anýže v Praze. Podstavec dodala břeclavská firma Františka Štolfy. Celý pomník byl vysoký asi 5 m, z toho socha měřila 2,2 m. Do podstavce byly vloženy upomínky na bojiště 1. světové války a dobové předměty. Celkový náklad na vybudování pomníku činil 42 000 Kč. Slavnostní odhalení se za velkého zájmu veřejnosti uskutečnilo 11. září 1932.

Na svém místě v parčíku u Žluté školy ale socha vydržela pouhých 6 let. Hned v noci z 8. na 9. října 1938 byla nacistickými okupanty stržena a poté odvezena do Vídně, kde byla roztavena pro potřeby válečného průmyslu. Po válce se nejprve uvažovalo, že velkolepý pomník prezidenta Masaryka bude dominantou prostoru před novou radnicí na Masarykově náměstí, vzhledem k rozsahu válečných škod ale byla zvolena úspornější varianta spočívající v pouhé obnově zničeného památníku. Naštěstí si autor sochy uschoval její sádrový odlitek, a tak mohla být odlita její věrná kopie. Nový žulový podstavec zhotovil J. Hasil z Břeclavi. Druhé odhalení se konalo 12. října 1947.

Ani tentokrát pomník dlouho nevydržel. Kdy přesně jej nechali komunisté odstranit, není známo. Podle Jana Cyprise se tak stalo v březnu roku 1961. Myšlenka znovuobnovit pomník vyvstala prakticky ihned po Sametové revoluci. Základní kámen byl položen 7. března 1990, z důvodu nedostatku financí se ale realizace stále odkládala. V roce 1998 proto vzniklo Sdružení pro obnovu pomníku T. G. Masaryka v Břeclavi, které začalo intenzivně sbírat peněžní dary. Největší příspěvek ve výši 10 000 liber poskytla břeclavská emigrantka žijící ve Velké Británii Zdeňka Pokorná, město Břeclav poskytlo 400 000 Kč a okresní úřad 250 000 Kč. Dnešní socha je věrnou napodobeninou původního díla, jehož kopie se dochovala v Brně. Sochu tentokrát odlila firma Waller – Matějíček z Veverských Knínic. Podstavec dodalo kamenictví Víta Čecha z Moravského Žižkova. Slavnostní odhalení pomníku proběhlo 6. března 2000 a osobně se jej zúčastnil tehdejší prezident České republiky Václav Havel.