Antonín Kuběna

Ředitel měšťanské školy v Charvátské Nové Vsi

Antonín Kuběna pocházel ze severní Moravy. Absolvoval učitelský ústav v Příboře a následně od roku 1907 učil na obecné škole v Kopřivnici. Od roku 1909 působil na soukromé české škole spolku Komenský v Poštorné, přechodně vypomáhal i na dalších spolkových školách ve Vídni. Pamětníci na něj vzpomínají jako na tichého a nenáročného člověka hloubavé povahy a vynikajícího učitele. Během 1. světové války byl 18. dubna 1915 za údajnou protistátní činnost zatčen a uvězněn v rakouském Göllersdorfu. V srpnu 1916 byl i přes podlomené zdraví poslán k 49. pěšímu pluku na italskou frontu.

Po válce se Kuběna vrátil na obecnou školu v Poštorné, kde působil až do roku 1923, poté se stal ředitelem nově založené měšťanské školy v sousední Charvátské Nové Vsi. V letech 1932-1935 v obci zastával také funkci vládního komisaře, neboť starosta Vlašic byl odvolán pro zpronevěru obecních peněz. Vrchol Kuběnovy kariéry nastal v roce 1936, kdy byl jmenován ředitelem II. měšťanské školy v Břeclavi na Dubiči, ale dlouho se ze své nové funkce netěšil. Po německé okupaci v říjnu 1938 byl nucen Břeclav opustit a od února 1939 se stal ředitelem měšťanské školy ve Strážnici.