Eduard Goldschmied

(Loštice 29. 3. 1847 – 20. 10. 1923 Břeclav)

Řídící učitel židovské obecné školy. Do Břeclavi přišel v roce 1870, kdy nastoupil jako učitel na zdejší židovské škole. Následně byl roku 1880 byl jmenován řídícím učitelem. Goldschmied patřil mezi výrazné osobnosti břeclavské židovské komunity. Byl členem německého spolku učitelů a přátel školy a předsedal gymnaziálnímu podpůrného spolku. V roce 1892 obdržel jako ocenění své 25leté služby čestné občanství židovské obce. V roce 1907 odešel na odpočinek.