Emanuel Jedlička

(Předklášteří 7. 12. 1852 – 12. 7. 1929 Břeclav)

Řídící učitel ve Staré Břeclavi. V mládí vystudoval gymnázium v Brně, kde byl mimo jiné spolužákem pozdějšího prezidenta T. G. Masaryka. Po absolvování učitelského ústavu působil na obecných školách v Břeclavi a Staré Břeclavi, kde přijal místo řídícího učitele. Dále si přivydělával jako varhaník.

Mimo učitelství měl pověst obětavého národního pracovníka a vlastence. Vynikal především na poli hudby. Jeho perfektně secvičený pěvecký sbor účinkoval na pěveckých akademiích, svatbách i pohřbech. Patřil také mezi zakládající členy spolku Břetislav, kde zastával funkci sbormistra a knihovníka. Později byl zvolen i předsedou. Dále spoluzakládal Občanskou záložnu a byl předsedou okresního učitelského spolku Komenský. Rovněž byl velkým propagátorem včelařství a zahrádkářství. Díky učiteli Jedličkovi, nechyběl snad v žádném starobřeclavském humně včelín. Jakožto instruktor a inspektor školních zahrad založil při škole malý ovocný sad a k pěstování ovocných stromků úspěšně vedl i místní rolníky.

V roce 1887 se odstěhoval do Hroznové Lhoty a poté od roku 1902 vedl školu ve Velkých Bílovicích. Do Břeclavi se vrátil až v roce 1912, kdy odešel do penze.