Ferdinand Rossak

(Nieder Absdorf 5. 10. 1859 – 30. 10. 1921 Břeclav)

Poněmčený dolnorakouský „Slovák“ z Nieder Absdorfu (Dolní Opatov) a člen břeclavského obecního zastupitelstva. Ferdinand Rossak proslul především jako stavitel. V Břeclavi a Cahnově vedl prosperující stavební firmu. Rossakovým nejznámějším dílem je bezpochyby jeho honosná historizující vila u Jánského mostu (dnes Středisko volného času Duhovka), dále lze zmínit např. budovu břeclavského gymnázia či kostely v Ladné a Katzelsdorfu. Je pochován v Hohenau.