Florián Vlha

(Bořetice 4. 5. 1869 – 1935 Poštorná)

Dělnický předák a národní buditel.

Florián Vlha zahájil své veřejní působení v 90. letech 19. století v Břeclavi. Byl členem zdejšího českého dělnického osvětového spolku Komenský. Patřil do úzkého okruhu přátel dr. Karla Čermáka, s nímž v roce 1894 spoluzakládal břeclavského Sokola. Poté žil ve Vídni a od roku 1900 bydlel v Poštorné, kde pracoval jako strojník ve Schrammově továrně na umělá hnojiva.

V Poštorné založil a 10 let vedl dělnickou jednotu Barák, která sdružovala zdejší národně uvědomělé dělníky. Dále se roku 1905 podílel na založení potravinového spolku Svépomoc. Později pomáhal školskému spolku Komenský, se kterým prožil všechny strasti při boji o udržení české školy v Poštorné. Po vypuknutí 1. světové války byl 11. října 1914 zatčen pro velezradu a 6 týdnů vězněn ve Vídni. Obvinění se ale neprokázalo. Poté nastoupil vojenskou službu v jižním Tyrolsku. Po převratu se angažoval v odborech, konkrétně Unii lučebních zaměstnanců a byl členem okresního zastupitelstva.