František Einsiedler st.

(Stará Břeclav 28. 3. 1832 – 31. 1. 1884 Stará Břeclav)

Starobřeclavský rolník a národní buditel. Jedna z nejvýraznějších osobností Staré Břeclavi začátku 2. poloviny 19. století. Byl znám jako vynikající řečník a pokrokový národní pracovník. V obci zastával funkci zastupitele a radního. Rovněž patřil k zakládajícím členům Čtenářského spolku Břetislav v Břeclavi. Zemřel náhle v 51 letech na spalničky. V jeho stopách následně pokračoval syn František.