František Kňourek

(Dobeš 23. 10. 1882 – 10. 11. 1936 Charvátská Nová Ves)

Učitel, skautský vůdce a spolkový pracovník. Pocházel ze severovýchodních Čech a po absolvování učitelského ústavu v Jičíně pracoval jako učitel na jihovýchodní Moravě, kde postupně prošel obcemi Nová Lhota, Tasov, Radějov, Moravský Žižkov a Malá Vrbka.

Po převratu v roce 1918 mu Jan Noháč nabídl místo řídícího učitele na obecné škole v Charvátské Nové Vsi. Kňourek nabídku přijal a nelehkého úkolu vybudovat české školství v někdejší rakouské obci se zhostil na výbornou. Jakožto neúnavný organizátor se ihned zařadil mezi čelní osobnosti veřejného života. Byl předsedou učitelské jednoty Poštorenska, zakladatelem a předsedou zdejšího Sokola i členem dobrovolných hasičů. Dále byl znám jako propagátor a organizátor skautingu. Pamětníci vyzdvihovali zejména jeho pracovitost, lidskost a sociální cítění. Plodný byl také jako spisovatel, autor divadelních her a hudební skladatel.

Je pochován na hřbitově v Charvátské Nové Vsi

Zdroj: KÁŇA, Štěpán: František Kňourek (1882 – 1936) organizátor skautingu na Břeclavsku, 2016.