František Ladislav Fintajsl

(Rakvice 27. 5. 1878 – 13. 10. 1926 Břeclav)

První ředitel českého gymnázia v Břeclavi a vlastivědný badatel. Pocházel ze staré rakvické písmácké rodiny. Vzdělání získal na gymnáziích v Uherském Hradišti a Pelhřimově. Poté studoval filologii, latinu a češtinu na Filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, kde se seznámil i s prof. T. G. Masarykem.

františek fintajsl

Od roku 1903 působil na českém gymnáziu v Kyjově, kde společně s Josefem Klvaňou vydal knihu Popis okresního hejtmanství kyjovského. V roce 1915 bylo kyjovské gymnázium uzavřeno a Fintajsl přeložen do Strážnice. Zpět do Kyjova se vrátil až v závěru války.

Po vzniku Československa byl v roce 1919 pro své dobré organizační schopnosti jmenován ředitelem nově založeného českého gymnázia v Břeclavi. Kolegové jej popisovali jako tichého, avšak neúmorného pracovníka, skvělého organizátora a ctitele Masaryka, který si všechny získal svou bezmeznou dobrotou. Škola z počátku postrádala jakékoli materiální i personální vybavení. Jen díky neúnavné práci Františka Fintajsla, který jako ředitel, třídní a vyučující v jedné osobě v práci trávil i 17 hodil denně, se podařilo obtíže překonat. Cenou za tento úspěch bylo podlomené zdraví. Také se nemohl věnovat své oblíbené regionální vlastivědě. Vysoké pracovní nasazení se mu nakonec stalo osudným. Zemřel předčasně zcela vyčerpán v pouhých 48 letech.