JUDr. František Mader

(Štěchovice u Kroměříže 20. 4. 1846 – 11. 8. 1913 Křtiny)

Notář a zakladatel českého národního hnutí v Břeclavi

František Mader studoval na kroměřížském gymnáziu a poté získal vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě Vídeňské univerzity. Jeho působení v Břeclavi začíná v roce 1880, kdy převzal zdejší c. k. notářský úřad. Dr. Mader se stal velmi rychle jednou z vůdčích osobností českého hnutí na Břeclavsku. V roce 1882 založil vůbec první český spolek v Břeclavi – čtenářský spolek Břetislav, jehož se stal zároveň předsedou. Ještě téhož roku stanul také v čele nově založeného místního odboru Ústřední matice školské. Dále se roku 1884 zasadil o založení Občanské záložny. S jeho jménem je spojeno rovněž založení ženského spolku Libuše.

František Mader

Mezi Maderovy největší zásluhy patří zřízení české soukromé mateřské školky v roce 1882 a o rok později rozdělení břeclavské obecné školy na českou a německou. Dosud byla škola oficiálně vedena jako smíšená, avšak vyučování v češtině probíhalo jen v I. ročníku.

I přes opakované pokusy a nezměrné oběti však nedokázal uspět proti německým a židovským politikům v komunálním volbách. Nálada v českém táboře upadala a mnozí z neúspěchů vinili jeho. Maderův zápal pro věc tak s přibývajícími lety upadal. Nakonec se v roce 1896 odstěhoval do Brna, kde od roku 1908 zastával funkci prezidenta Moravské notářské komory. Svůj břeclavský dům poté prodal Občanské záložně a dnes v něm sídlí městská knihovna. Zemřel náhle během dovolené v Moravském krasu.

Je pochován na ústředním hřbitově v Brně.