František Šamaj

(Frýdlant nad Ostravicí 14. 1. 1876 – 12. 10. 1921 Brno)

Úředník československých drah a národní buditel

František Šamaj pocházel z Frýdlantu na Frýdeckomístecku. Do Břeclavi se přistěhoval v roce 1903 jako zaměstnanec Severní dráhy, kde pracoval jako průvodčí a později revizor. Již před 1. světovou válkou podporoval snahy českého hnutí v Břeclavi. Byl členem Sokola i Matice břeclavské a patřil tak k nepočetné skupině břeclavských železničářů, kteří se veřejně hlásili k české národnosti. Za války byl udán a vyšetřován, ale obvinění mu nebylo prokázáno. Ráno 29. října 1918 to byl právě Šamaj, kdo zaskočenému německému vedení břeclavské stanice přeložil česky psaný telegram o vzniku československého státu.

Po převratu se Šamaj naplno zapojil do veřejného života. Byl členem Národního výboru a také prvním českým městským policejním komisařem. V této funkci měl velkou zásluhu na udržení bezpečnosti a pořádku v pohnutých popřevratových časech. Dále se angažoval jako předseda Zemské jednoty železničních zaměstnanců. Politicky tíhnul k národním socialistům. Zemřel předčasně na cukrovku v brněnské nemocnici U sv. Anny. Pochován byl na městském hřbitově v Břeclavi.