JUDr. František Špíšek

(Komňa 9. 3. 1877 – 21. 2. 1927 Břeclav)

Advokát a představitel českého hnutí v Břeclavi

Frnatišek Špíšek vystudoval gymnázium v Uherském Hradišti a právnickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. V roce 1907 si otevřel advokátní praxi v Břeclavi. Záhy proslul jako neohrožený obhájce českých zájmů v Břeclavi, který nesměl chybět na žádném jednání městského zastupitelstva. Angažoval se v Sokole. Byl členem výboru čtenářského spolku Břetislav a prvním předsedou Matice břeclavské. Podílel se rovněž na založení občanské záložny v Poštorné.

František Špíšek

Z 1. světové války se vrátil s podlomeným zdravím a následně ustupuje z veřejného dění. V posledních letech svého života působil v knihovní radě, Okresním osvětovém sboru či Okresní péči o mládež.

Je pochován na městském hřbitově v Břeclavi.