Friedrich Kolm

(Kolešovice 19. 11. 1859 – 29. 5. 1927 Brno)

Ředitel břeclavského německého gymnázia. Pocházel z Kolešovic na Rakovnicku, v mládí studoval na Obecním vyšším reálném gymnáziu v Mostě a poté na Filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Následně byl od roku 1883 asistentem mineralogického institutu pražské univerzity. Poté, co úspěšně složil učitelské zkoušky z přírodopisu, matematiky a fyziky, nastoupil v roce 1889 jako nadporučík a učitel na Vojenskou reálnou školu v Günsu (Kőszeg), kde setrval až do roku 1896.

Po dvouletém působení na Obecní reálné škole v Dornbirnu byl jmenován ředitelem německého Obecního gymnázia v Břeclavi, které bylo pod jeho vedením postátněno a přeměněno na reálné gymnázium. Tomuto ústavu věnoval plných 24 let svého života. Do břeclavského veřejného dění se ale jinak příliš nezapojoval. Roku 1917 obdržel od papeže vyznamenání „Pro Ecclesia et Pontifice“. V roce 1918 si z nejasných důvodů úředně změnil jméno z „Kohn“ na „Kolm“. Na začátku 20. let opouští zanikající břeclavské německé gymnázium, neboť byl roku 1922 jmenován ředitelem německého Státního reálného gymnázia v Brně. Zemřel krátce po svém odchodu na odpočinek.