Friedrich Merlitschek

(Krumvíř 19. 1. 1822 – ?)

Povoláním c. k. knihovní okresního soudu v Břeclavi. Patřil k nejvýraznějším osobnostem německé Břeclavi 70. let 19. století. Jako předseda místní školní rady se podílel na založení měšťanské školy. Merlitschek byl dále členem městského zastupitelstva, ředitelem městské spořitelny, předsedou Männergesangsvereinu i německého učitelského spolku a dále zastával funkci místopředsedy Cassinovereinu.

V roce 1877 byl přeložen do Olomouce, kde byl jmenován přednostou výpomocných úřadů c. k. krajského soudu. Na rozloučenou a jako poděkování za dlouholeté služby mu zastupitelstvo Břeclavi v témže roce udělilo čestné občanství.