Gustav Elsner

(Skalice 17. 1. 1850 – 17. 11. 1924 Brno)

Kariérní úředník břeclavského cukrovaru původem z uherské Skalice. Studoval na vyšší reálné škole v Bratislavě a poté absolvoval odborný kurz na Německé technické vysoké škole v Brně. Do Kuffnerových služeb vstoupil roku 1868. Záhy se osvědčil a stává se účetním. V roce 1893 mu byla udělena prokura. Poté, co byly Kuffnerovy podniky roku 1905 spojeny do jediné akciové společnosti, se stává jejím centrálním ředitelem. Krom toho byl členem vedení městské spořitelny a židovské náboženské obce. Krátce před první světovou válkou získal i křeslo v městské radě. V roce 1918 mu císař udělil rytířský kříž řádu Františka Josefa. K 1. lednu 1920 odešel do penze a poté dožil v Brně.