Heinrich Bittner

(Břeclav 6. 5. 1852 – 2. 7. 1928 Vídeň) 

Židovský obchodník, pachtýř knížecího pivovaru a člen městské rady. Dále figuroval jako představený židovského pohřebního bratrstva Chevra kadiša a velitel dobrovolných hasičů. Vedení pivovaru se ujal roku 1879. Od roku 1882 byl členem břeclavského zastupitelstva a stává se velmi vlivným mužem. Kromě již uvedených funkcí byl místopředsedou místní školní rady, členem vedení městské spořitelny a ředitelem okresní nemocenské pokladny. Dokonce se o něm spekulovalo jako o možném nástupci H. Kuffnera.

Jeho pověst ale poškodila aféra okolo městské spořitelny z léta roku 1908. Bittner musel okamžitě skončil ve vedení spořitelny a upadl i jeho vliv v městské radě. Roku 1910 byl nucen ukončit pacht knížecího pivovaru. Následně po obecních volbách v roce 1911 rezignoval na mandát zastupitele a v roce 1912 se odstěhoval do Vídně.