Heinrich Koller ml.

(Břeclav 25. 8. 1890 – 26. 11. 1978 Heidelberg, Německo)

Cukrář a náměstek starosty Břeclavi během německé okupace

Vystudoval měšťanskou školu v Břeclavi a poté pracoval v otcově cukrárně. Od mládí se angažoval v Turnvereinu, Rudervereinu a německém sboru dobrovolných hasičů. Účastnil se bojů 1. světové války, kde byl raněn. Na rozdíl od svého otce se nikdy nesmířil se vznikem Československa. Rodinnou cukrárnu u Baranovského mostu převzal po otcově smrti v roce 1934.

Vrchol Kollerovy kariéry nastal po německé okupaci Břeclavi v roce 1938, kdy usedl v městské radě. V pozdějších letech 2. světové války musel starosta Fidrmuc narukovat k Wehrmachtu a po dobu jeho nepřítomnosti byl Koller pověřen vedením města. Na jaře 1945 se mu podařilo utéct do Německa a poté žil v Heidelbergu.