PhDr. Heinrich Schwenger

(Kejžlice 16. 1. 1979 – 7. 7. 1942 Lodž)

Židovský rabín a učitel náboženství. Heinrich Schwenger se narodil na Pelhřimovsku a v mládí vystudoval gymnázium v Praze. Poté odešel do Vídně, kde absolvoval studia filozofie a teologie na tamní univerzitě. Na vídeňském židovském institutu složil i rabínské zkoušky. V letech 1907–1911 byl rabínem v Jindřichově Hradci.

Od 1. srpna 1911 působil v Břeclavi. Jako rabín byl oblíbený a všeobecně uznávaný. Byl dokonce prvním židovským duchovním na Moravě, který vykonával obřady v českém jazyce, proto byl po roce 1918 zván do řady měst v Československu. Dále působil jako tajemník Svazu rabínů Moravy a Slezska a vyučoval náboženství na břeclavském gymnáziu i hodonínské reálné škole. Známé jsou také jeho odborné teologické práce.

V Břeclavi žil až do 31. července 1931, kdy odešel do Žatce. Po okupaci žil v Praze, odkud byl v roce 1941 nacisty deportován do polské Lodže, kde zahynul.