Heřman Schneider

(Josefov v Čechách 25. 11. 1874 – 5. 7. 1937 Břeclav)

Břeclavský zlatník a hodinář

Heřman Schneider

Řemeslu se vyučil v Praze a do Břeclavi se přistěhoval v roce 1898. Začínal jako hodinářský příručí a později si otevřel vlastní dílnu. Ve volném čase organizoval český mládenecký kroužek a klub cyklistů. Ve městě nebylo českého spolku, který by nepodporoval. Byl členem výboru Matice břeclavské a dále členem čtenářského spolku Břetislav, Sokola, Řemeslnicko-živnostenské besedy, Ústřední matice školské atd. Po převratu se jako člen výboru podílel na založení Slováckého veslařského klubu a krátce působil jako předseda Občanské záložny.