Jakub Kobzík

(Stará Břeclav 5. 7. 1862 – 3. 1. 1945 Břeclav)

Starobřeclavský rolník, starosta a zemský poslanec. Od roku 1900 zastával funkci starosty obce. Z počátku prý sympatizoval s pokrokáři, ale brzy přešel k národně katolické straně, která si jej, jakožto reprezentanta slováckých rolníků, vyhlédla pro kandidaturu do zemského sněmu. V roce 1902 byl Kobzík skutečně zvolen zemským poslancem. Na jednání sněmu chodil v červenobílém národním kroji. Jinak ale prý na schůzích mlčel a zlí jazykové tvrdili, že vůbec netuší, o čem se jedná.

Jeho politická kariéra skončila skandálem kvůli zpronevěře obecních financí, kdy nedokázal vysvětlit více než šestitisícový schodek v obecních účtech. V roce 1905 proto Kobzík rezignoval na mandát poslance.

V dalších letech se mimo jiné věnoval povoznictví. Po roce 1918 je uváděn jako vedoucí regulačních prací ve Staré Břeclavi a zastupitel města.