JUDr. Jan Musil

(Pleše 1. 9. 1858 – 24. 5. 1913 Břeclav)

Vrchní správce velkostatku Břeclav a podporovatel českého národního hnutí

Jan Musil

V lichtenštejnských službách začínal jako dětský vychovatel princů Aloise a Jindřicha. Později byl Jan Musil jmenován správcem velkostatku Pozořice. V čele knížecí správy v Břeclavi stanul v roce 1902. Dr. Musil byl klíčovým podporovatelem českých snah o kulturní a hospodářskou emancipaci české Břeclavi. V roce 1910 byl hlavním iniciátorem přechodu břeclavského knížecího pivovaru do rukou české akciové společnosti, což mělo dalekosáhlé ekonomické dopady. Dále v roce 1911 vyjednal směnu pozemku v zahradě knížecí lesní správy, čímž umožnil Matici břeclavské stavbu české měšťanské školy. Zasadil se rovněž o výstavbu nové břeclavské fary a přestavbu Hotelu Koruna. V roce 1908 obdržel od císaře za zásluhy rytířský kříž Řádu Františka Josefa. Velmi populární byl také na venkově, např. Ladná mu udělila čestné občanství za podporu při stavbě kostela. Politicky měl nejblíže ke Katolické národní straně.