Jindřich Ziegler

(Ivančice 2. 7. 1882 – 1968 Blansko)

Ředitel břeclavského gymnázia. Jindřich Ziegler studoval na reálné škole v Telči, kam se po absolvování studií na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze v roce 1905 vrátil jako profesor. Dále působil na reálkách v Uherském Brodě a Brně. Jeho pedagogickou aprobací byla matematika a geometrie. V roce 1921 se stal ředitelem gymnázia v Hustopečích, načež byl roku 1927 jmenován ředitelem gymnázia v Břeclavi, kde skvěle navázal na zakladatelské dílo F. Fintajsla.

jindřich ziegler

Ředitel Ziegler se zaměřil především na zlepšení podmínek žáků. Inicioval založení Podpůrného spolku pro nemajetné žáky, zřídil studentskou menzu čia žákovskou knihovnu. Vybudoval školní rozhlas, organizoval recitační soutěže či taneční večery. Vedle toho se aktivně zapojoval také do veřejného života ve městě. Od roku 1929 byl předsedou okrašlovacího spolku, dále byl starostou sokolské jednoty Břeclav I. a členem výboru Matice břeclavské. Po německé okupaci v roce 1938 musel z Břeclavi odejít a záhy byl jmenován ředitelem brněnského gymnázia Na Poříčí. Po odchodu do penze dožil v Blansku.