JUDr. Jiří Fidrmuc

(Strážnice 23. 12. 1864 – 18. 3. 1943 Břeclav)

Potomek stejnojmenného strážnického notáře a starosty. Stejně jako jeho otec vystudoval práva a po koncipientské praxi v Krnově se stal notářem v Bučovicích. Do Břeclavi byl Jiří Fidrmuc přeložen v červenci roku 1905. Zpočátku se prý snažil budit dojem nestrannosti, ale ve skutečnosti patřil k nejaktivnějším zastáncům německé věci a starosty E. Kafky. Před první světovou válkou byl členem městské rady, kde měl na starost právní agendu. Rovněž se velmi zasazoval o vybudování Německého domu. Mimo to byl členem Turnvereinu, Schulvereinu i Gewerbevereinu. Po roce 1918 se ze zdravotních důvodů stáhl z veřejného života, ale stále si v německém táboře udržoval značný zákulisní vliv.