Johann Padevit

(Břeclav 13. 4. 1853 – 26. 11. 1899 Vídeň)

Důstojník c. k. námořnictva. Johann Padevit se narodil v Břeclavi, kde byl jeho otec úředníkem ve službách knížete Lichtenštejna. V roce 1869 vstoupil jako mladý kadet do rakouského námořnictva. V 70. letech 19. století pak působil jako praporčík na nejrůznějších plavidlech na Jadranu. Následně byl v roce 1884 povýšen do hodnosti poručíka řadové lodi a od roku 1887 sloužil ve Vídni ve vojenské kanceláři císaře Františka Josefa I., za což byl vyznamenán vojenským záslužným křížem.

Johann Padevit

Na širé moře se vrátil roku 1890, kdy byl jmenován prvním důstojníkem korvety SMS Saida pro plavbu kolem světa. Cílem náročné mise byl jednak výcvik nových kadetů, ale také propagace Rakouska ve vzdálených zemích, navázání obchodních kontaktů s Austrálií a sbírkotvorná činnost.

V následujících letech začala Padevitova kariéra nabírat na obrátkách. V roce 1893 povýšil na korvetního kapitána a stal se zástupcem šéfa prezídia námořní centrály. Za vynikající službu mu byl udělen rytířský kříž řádu Františka Josefa. Tři roky nato získal hodnost fregatního kapitána a v dalších letech velel několika rakouským válečným lodím. V roce 1897 se plavil ve východní Asii na lodi SMS Panther. Hned v následujícím roce na sebe opět upozornil, tentokrát jako velitel torpédového křižníku SMS Leopard při blokádě Kréty. Poté krátce působil jako vedoucí vojenského oddělení přístavní admirality v Pule a na začátku roku 1899 svou kariéru završil, když byl jmenován do čela prezídia námořní sekce Ministerstva války ve Vídni, tj. instituce, která měla v gesci personální, disciplinární, vzdělávací a organizační záležitosti rakousko-uherského námořnictva. Krom toho byl také členem c. a k. zeměpisné společnosti ve Vídni.

Padevitova slibně nastartovaná profesní dráha by nepochybně pokračovala dále, uvážíme-li, že v roce 1899 měl pouhých 46 let. Nicméně dne 26. listopadu 1899 náhle zemřel na otravu krve.