Josef Fleischmann

(Bavorov 10. 1. 1874 – 5. 2. 1929 Brno)

Železniční úředník a knihovník

Do Břeclavi přišel v lednu 1899 jako drážní úředník a na železnici poté pracoval celý život. Společně se svým nadřízeným Janem Effenbergem a Dr. Čermákem patřil k nejaktivnějším členům čtenářského spolku Břetislav. Když spolek v roce 1899 otevřel první veřejnou čítárnu, stal se jejím knihovníkem. Dále působil ve spolku Libuše a v Sokole. Většinu 1. světové války strávil na ruské frontě. Do Břeclavi se vrátil těžce nemocný až krátce před převratem. Od roku 1922 byl inspektorem státních drah v Brně.

Za své zásluhy byl jmenován čestným členem spolku Břetislav a byla po něm pojmenována ulice.

Je pochován v Uhříněvsi u Prahy.