Josef Kupka

(Černá Hora 30. 7. 1872 – 27. 8. 1933 Brno)

Břeclavský pedagog a komunální politik

Josef Kupka vystudoval Ústav pro vzdělávání učitelů v Brně a poté učil na obecné škole v Rajhradě a měšťanské škole v Podivíně. Do Břeclavi přišel v roce 1910, kdy byl Maticí břeclavskou jmenován prvním ředitelem české měšťanské školy a na tomto postu setrval až do své smrti. Vedle toho se stal též předsedou dozorčí rady břeclavského pivovaru.

Jako ředitel měšťanské školy musel neustále čelit mnoha nepříznivým okolnostem. Škole z počátku chyběly pomůcky a trpěla nedostatkem prostor. Hospodaření bylo zcela odkázáno na příspěvky dárců. Ústav se proto téměř každý rok pohyboval na hraně bankrotu. Dále musel jako ředitel v letech 1911-1912 řešit stavbu nové školní budovy. Kupkovou největší zásluhou však bylo udržení chodu školy v průběhu 1. světové války.

Po vzniku republiky byl v roce 1924 zvolen předsedou Matice břeclavské, dále působil jako předseda Okresního osvětového sboru a místopředseda Okresní péče o mládež. Následně ve volbách roku 1927 kandidoval za Stranu práce do městského zastupitelstva a stal se náměstkem starosty pověřeným referátem školství. Zemřel předčasně v Zemské nemocnici v Brně na zánět slepého střeva. Na jeho počest byla v Břeclavi pojmenována ulice a Kupkovo jméno nese i škola, kterou řídil.