Josef Lucký

(Břeclav 24. 3. 1847 – 21. 11. 1932 Břeclav)

Hospodský a představitel českého národního hnutí v Břeclavi

Pocházel ze staré a bohaté selské rodiny a jako jeden z mála představitelů českého hnutí byl břeclavským rodákem. Ve městě kromě rodinného hospodářství vlastnil a vedl hospodu U Luckých, která stávala na místě bývalého hotelu Terezka. V jeho podniku svého času našly útulek všechny české spolky a odehrávaly se zde všechna důležitá jednání českých předáků. Sám Lucký byl prvním předsedou místního odboru Ústřední matice školské i Občanské záložny a později vedl také českou místní školní radu.