Josef Meixner

(Dolní Dobrouč 10. 11. 1828 – 8. 9. 1914 Valtice)

Farář v Poštorné

Josef Meixner se narodil na Orlickoústecku, v mládí studoval gymnázium v Litomyšli a univerzitu ve Vídni, kde byl roku 1854 vysvěcen na kněze. Nejprve působil 5 let jako kaplan ve Valticích, poté byl 25 let farářem v Katzelsdorfu a konečně od 1. září 1884 byl ustanoven farářem v Poštorné. Zde proslul jako zastánce českých bohoslužeb a jsou mu připisovány zásluhy za stavbu nového kostela Navštívení Panny Marie. Ve vztahu k farníkům prý ale nebyl příliš vřelý. V roce 1906 odešel do penze a poté dožil v nedalekých Valticích.