JUDr. Josef Pyskatý

(Lanžhot 30. 7. 1878 – 30. 3. 1928 Břeclav)

Břeclavský advokát a komunální politik

Josef Pyskatý absolvoval právnickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze a v roce 1906 nastoupil jako koncipient v Břeclavi u Dr. Čermáka, což mu pomohlo rychle se zapojit do českého veřejného života. Už před válkou byl členem výboru Matice břeclavské a starostou Sokola.

Josef Pyskatý

Po převratu byl 11. listopadu 1918 jmenován vládním komisařem Břeclavi a na tomto postu setrval až do řádných voleb v listopadu roku 1919. V čele města řešil zejména bezpečnostní a hospodářské problémy spojené se zhroucením Rakousko-Uherska a dále položil základy českého školství, které bylo německou radnicí léta zanedbáváno. Stejnou úlohu sehrál i jako předseda správní komise Okresního silničního výboru, kde naopak musel řešit dezolátní stav komunikací na českém venkově.

V neposlední řadě působil jako starosta slovácké sokolské župy a byl členem výboru České obce sokolské. Patřil rovněž k zakladatelům Slováckého veslařského klubu. Politicky se angažoval v České státoprávní demokracii, resp. Čs. národní demokracii, kde byl 10 let předsedou břeclavské organizace.

Zemřel náhle při práci u psacího stolu. Je pochován na městském hřbitově v Břeclavi a je po něm pojmenována ulice.