Josef Řezníček

(Bezměrov 1. 8. 1887 – ?)

Ředitel břeclavské obchodní akademie. Josef Řezníček se narodil do rolnické rodiny v Bezměrově u Kroměříže, absolvoval reálnou školu a poté studoval na univerzitě v Praze. Poté sbíral zkušenosti v obchodu a bankovnictví. V roce 1913 začal učit na obchodní škole v Havlíčkově Brodě. 1. světovou válku strávil na ruské frontě. Do Havlíčkova Brodu se vrátil až v listopadu 1918, kdy se stal stal řádným profesorem.

Josef Řezníček

V září roku 1919 byl jmenován ředitelem městské obchodní školy v Břeclavi, kterou od základu vybudoval a věnoval jí nejlepší léta svého života. Zasadil se mimo jiné o vybudování reprezentativní školní budovy, která byla na Smetanově nábřeží otevřena v roce 1926 a v roce 1937 prosadil reorganizaci dosavadní školy na obchodní akademii. Dále byl od roku 1926 také ředitelem odborné školy pro ženská povolání.

Aktivní byl také ve společenském životě. Přednášel, byl jednatelem Místního osvětového sboru, působil v Národní jednotě pro jihozápadní Moravu a byl funkcionářem Čsl. národní demokracie. Po německé okupaci v roce 1938 musel odejít do Hodonína a později učil na obchodní škole v Brně.