Josef Šildberger

(Ivančice 23. 8. 1843 – 25. 7. 1932 Břeclav)

Břeclavský farář a národní buditel.

Josef Šildberger se narodil v Ivančicích na Brněnsku a po absolvování kněžského svěcení nastoupil roku 1866 jako kooperátor na faru v Brankovicích. Následně působil několik měsíců jako administrátor v Nemoticích a Nevojicích na Vyškovsku. V letech 1869–1874 byl kaplanem v Bučovicích. Vlastní farnosti dočkal až v roce 1874, kdy byl ustanoven farářem v Nemoticích. Odtud byl v roce 1883 přeložen do Břeclavi.

Farář Šildberger se v Břeclavi těšil značné oblibě. Pamětníci na něj vzpomínají jako na skromného člověka se zlatým srdcem. Mezi jeho záliby patřily knihy a včelařství. Za církevní výkony žádal málo a chudým sloužil zdarma ba dokonce se stávalo, že jim naopak sám věnoval drobný příspěvek. Ihned po svém příchodu do Břeclavi také zavedl používání češtiny na faře i ve vedení matrik. Za zmínku stojí též jeho rozhodný odpor vůči zavádění německých bohoslužeb v kostele sv. Václava, které si přálo vedení města. V roce 1897 byl jmenován konzistorním radou. Břeclavskou farnost vedl až do roku 1899, kdy na vlastní žádost odešel do penze. Poté dožil v Břeclavi.