Karl Ehrlich

(Břeclav 29. 11. 1850 – 17. 5. 1918 Břeclav)

Lékárník, člen městské rady a obecní policejní komisař. Karl Ehrlich roku 1882 převzal vedení otcovy lékárny v ulici Františka Josefa. Ve stejné době byl také poprvé zvolen do zastupitelstva. Jeho politická činnost je spojena zejména se školstvím. Velmi se angažoval při zakládání soukromého německého gymnázia a poté byl dlouhá léta předsedou Schulvereinu, Gymnasialvereinu a Musikvereinu. Patřil rovněž k zakladatelům Turnvereinu.