Karl Ehrlich

(Břeclav 29. 11. 1850 – 17. 5. 1918 Břeclav)

Lékárník, člen městské rady a obecní policejní komisař.

Karl Ehrlich byl jedním z mála předáků břeclavských Němců, který o sobě mohl tvrdit, že se narodil v Břeclavi. Roku 1882 převzal vedení otcovy lékárny v ulici Františka Josefa. Ve stejné době byl také poprvé zvolen do městského zastupitelstva, kde působil nepřetžitě až do své smrti. Nadto byl více než 30 let členem městské rady, kde měl na starosti mimo jiné vedení obecní policie.

Ehrlichovo veřejné působení bylo spojeno zejména s německými spolky. Byl zakladatelem a dloholetým předsedou Turnvereinu. Dále stál v čele místního Schulvereinu, Gymnasialvereinu i Musikvereinu. Velmi se angažoval také při zakládání soukromého německého gymnázia a německé školky.