Karl Matzenauer

(22. 3. 1845 – 28. 12. 1918)

Břeclavský sedlář, čalouník a komunální politik

Karl Matzenauer vstoupil do veřejného života v roce 1876, kdy byl poprvé zvolen do obecního zastupitelstva. V městské radě zasedal od roku 1893. Po rezignaci J. Striegla byl 16. prosince 1908 zvolen starostou Břeclavi. Matzenauerova volba vedla k rozkolu v německo-židovském táboře, který na několik měsíců zablokoval chod zastupitelstva. Výsledkem jednání byla dohoda, na základě které se stal roku 1909 starostou kompromisní Eduard Kafka. Matzenauer poté až do vzniku republiky zastával post prvního radního.

Ze spolků se Matzenauer nejvíce angažoval v městském sboru dobrovolných hasičů, jehož byl spoluzakladatelem a později i předsedou. Dále byl místopředsedou okresního silničního výboru a patřil mezi klíčové osobnosti německých hospodářských spolků.