Leopold Čudan

(Prostějov 11. 5. 1844 – ?)

Učitel, předseda místní školní rady a člen obecního zastupitelstva. Leopold Čudan pocházel z Prostějova a do Břeclavi byl povolán roku 1873 jako provizorní ředitel nově vzniklé německé měšťanské školy. Definitivně byl do čela ústavu jmenován v roce 1876 a v této funkci setrval dalších 20 let. Jeho bezesporu největší zásluhou je sepsání stručných dějin města do roku 1887, které vyšly pod titulem „Chronik der Stadt Lundenburg“.