Martin Růžička

(Velké Němčice 3. 11. 1857 – 3. 7. 1928 Břeclav)

Břeclavský krejčí a národní buditel

Martin Růžička přišel do poněmčené Břeclavi jako mladý krejčovský tovaryš v roce 1878. Ačkoli pracoval spíše tiše v ústraní, záhy se zařadil mezi čelní představitele rodícího se českého hnutí. Byl spoluzakladatelem čtenářského spolku Břetislav i zdejší sokolské jednoty. Jakožto krejčovský mistr vynikal zejména na poli hospodářských spolků. Růžička byl zakládajícím členem a později i předsedou Řemeslnicko živnostenské besedy a předsedou Společenstva živností tkaninářských a oděvnických. Dále byl členem výboru místního odboru Ústřední matice školské. Po odchodu do penze dožil ve Staré Břeclavi.

Na jeho počest byla pojmenována ulice na Dubiči.