Pavel Jirsa

(Chotěboř 17. 6. 1881 – 25. 7. 1938 Luhačovice)

Břeclavský obchodník a funkcionář Sokola

Do Břeclavi přišel ze Sušice v roce 1910, kdy si na náměstí otevřel obchod se střižným zbožím. Současně se zapojil do činnosti čtenářského spolku Břetislav, Matice břeclavské i Řemeslnicko-živnostenské besedy. Jeho hlavní působení je ale spojeno s břeclavským Sokolem, kde zastával nejprve funkci pokladníka a později v letech 1922-1925 byl jeho starostou. V této pozici zejména inicioval založení sokolského kina Koruna i zakoupení rozlehlého pozemku za okresním soudem, kde v dalších letech vyrostl sokolský stadion. V roce 1932 byl Jirsa hlavním strůjcem stavby nové budovy kina. Poté stál až do své smrti v čele sokolského stavebního družstva. Vedle výše uvedených aktivit byl také předsedou obchodního grémia a členem dozorčího výboru městské spořitelny. Zemřel nečekaně při pobytu v Luhačovicích. Pochován byl v rodné Chotěboři.