JUDr. Robert Speck

(Rájec nad Svitavou 11. 8. 1835 – 20. 10. 1901 Břeclav).

Jedna z nejdůležitějších osobností éry starosty Hermanna Kuffnera. Robert Speck se narodil v Rájci nad Svitavou, vystudoval německé vyšší státní gymnázium v Brně a poté práva na vídeňské univerzitě. V Břeclavi působil od roku 1868 jako advokát. Dobové prameny jej popisují jako velmi vzdělaného a uznávaného právníka, bez něhož se neobešla žádná akce města. Kariéru završil na sklonku 19. století ve funkci prvního radního. Byl také ředitelem městské spořitelny a podílel se na vedení mnoha německých spolků jako např. casina, dobrovolných hasičů či veslařského spolku.