Severin Stenzel

(Hranice na Moravě 9. 10. 1828 – 1. 10. 1904 Vídeň)

Pocházel z obchodnické rodiny z Hranic na Moravě, v mládí studoval gymnázium v Olomouci a poté filozofické lyceum v Brně. V roce 1847 vstoupil jako novic do rajhradského kláštera. Mnišský život jej ale nenaplňoval, proto již po jednom roce nastoupil jako vychovatel rodiny nadporučíka Josefa Depreze von Wiesenfels. Díky této službě procestoval velkou část severní Itálie.

Severin Stenzel

Po návratu na Moravu se stal poštovním úředníkem. Od roku 1852 sloužil na břeclavské nádražní poště, kde byl v roce 1874 jmenován poštmistrem. Nicméně již v následujícím roce se odstěhoval do Brna, kde získal funkci vrchního poštovního kontrolora. Kariéru završil na sklonku 19. století jako vrchní poštovní správce v Brně s titulem císařský rada. Po odchodu do penze dožil ve Vídni. Během svého působení v Břeclavi se zařadil mezi nejaktivnější veřejné činitele. Byl členem městské rady a místní školní rady, spolupodílel se na založení měšťanské školy, městské spořitelny i povýšení Břeclavi na město. Dále byl funkcionářem Männergesangvereinu. Za své neocenitelné zásluhy o rozvoj obce byl v roce 1875 jmenován vůbec prvním čestným občanem Břeclavi.