Tomáš Veselý

(Stará Břeclav 22. 12. 1837 – 12. 3. 1903 Stará Břeclav)

Starobřeclavský sedlák a starosta. Do čela obce byl zvolen hned po odtržení osady od Břeclavi v roce 1864 a byl vůbec nejdéle sloužícím starobřeclavským starostou. Obec vedl až do své rezignace v roce 1881 a poté ještě krátce v letech 1885-87. Ve své době patřil k nejpokrokovějším starostům na okrese. Během pruské invaze nejednou riskoval život, aby zmírnil utrpení obyvatel, podporoval obecní knihovnu i místní spolky. V roce 1869 založil zdejší obecnou školu a v roce 1887 se zasloužil o její rozšíření. Dále v roce 1880 zakoupil na návsi hostinec, který se stal sídlem obecního úřadu.