Urban Baláč

(Velešovice 24. 5. 1878 – ?)

Starobřeclavský učitel a ředitel měšťanské školy v Poštorné. Urban Baláč pocházel z Velešovic na Vyškovsku. Po absolvování učitelského kurzu v Příboře získal v roce 1897 místo učitele na obecné škole ve Staré Břeclavi. Díky své popularitě a schopnostem se stal záhy též obecním tajemníkem. Od roku 1914 Baláč učil na české měšťanské škole v Břeclavi. V nelehké době za 1. světové války poskytl ve svém domku prostory pro zřízení opatrovny pro poštorenské děti, které musely po uzavření Komenského školy dojíždět do Staré Břeclavi.

Po převratu v roce 1918 byl jmenován ředitelem Komenského obecné a měšťanské školy v Poštorné a po jejím rozdělení roku 1920 se stal ředitelem chlapecké měšťanské školy. Na tomto postu setrval až do německé okupace v roce 1938. Vedle toho byl poštorenským kronikářem a předsedou místního odboru Národní Jednoty pro jihozápadní Moravu. Dále byl členem výboru Muzejního a vlastivědného spolku v Břeclavi.