Vincenc Pokorný

(Podklášteří 30. 12. 1882 – ?)

Břeclavský učitel, legionář a ředitel měšťanské školy

Vincenc Pokorný vystudoval vyšší gymnázium v Třebíči, kde odmaturoval v roce 1903. Poté nastoupil na studia teologie do Brna, ale záhy přešel k učitelství. Jako mladý učitel začínal v Lipově, poté působil v Týnci, Podivíně a Moravské Nové Vsi. Od roku 1912 učil na české měšťanské škole v Břeclavi. Během 1. světové války byl zajat na italské frontě. Přešel k československým legiím, kde dosáhl hodnosti nadporučíka.

Od roku 1926 byl ředitelem II. měšťanské školy na Dubiči a po smrti J. Kupky převzal od 1. srpna 1935 vedení I. měšťanské školy v Kupkově ulici. Pokorný byl velmi aktivní byl také ve společenském životě. Byl předsedou místního osvětového sboru, místní školní rady a sdružení jihomoravských učitelů měšťanských škol. Dále byl jednatelem Matice břeclavské a členem Sokola. Jako předseda místní jednoty Čsl. obce legionářské inicioval stavbu kina Republika, které později vedl.