Amfiteátr

Plán na vybudování areálu pro pořádání venkovních hromadných akcí se zrodil ve 2. polovině 70. let minulého století. Amfiteátr situovaný v sousedství zámku měl sloužit k promítání filmů, pořádání národopisných slavností, koncertů, divadelních představení a politických shromáždění pod širým nebem.

Na jevišti mohlo vystupovat 120 až 160 účinkujících, kapacita hlediště byla projektována pro 2 500 osob. Součástí bylo i zázemí pro návštěvníky i vystupující. Akci „Z“ zahájil MNV Břeclav v roce 1986. Náklady měly činit 6 milionů Kčs a otevření se pánovalo na rok 1991, Stavbu ale zastavila sametová revoluce. Opuštěné staveniště, jehož betonové torzo léta hyzdilo podzámčí, bylo nakonec v roce 2001 odstraněno.