Bílá škola v Poštorné

Školní budova v Komenského ulici nazývaná lidově podle barvy fasády Bílá škola byla postavena roku 1912 nákladem vídeňského spolku Komenský, který v obci vydržoval tehdy jedinou českou obecnou školu. Původně si spolek od obce pronajímal objekt dnešní knihovny, na popud Alexandra Rosenbauma ale zastupitelstvo smlouvu vypovědělo. Jediným řešením proto byla stavba vlastní budovy.

Práce byly zahájeny v dubnu roku 1912. Vyučování v nové škole bylo zahájeno 1. října 1912 a slavnostní vysvěcení proběhlo 13. října 1912. Obřad vedl budoucí olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan, slavnostní řeč pronesl říšský poslanec a předseda spolku Komenský Josef Dürich. V době svého vzniku Komenského škola patřila k nejmodernějším školním objektům v Dolním Rakousku. Plány vypracoval vídeňský architekt Müller, samotnou stavbu za 140 000 K realizoval stavitel Josef Doležal ze Strážnice. Uvnitř se nacházelo 9 učeben, tělocvična, kabinety i byt řídícího učitele. K pozemku dále přiléhala velká zahrada. Škola fungovala jen do 11. dubna 1915, kdy byla úředně zapečetěna a české děti poté musely docházet do Staré Břeclavi.

Vyučování bylo obnoveno až po vzniku Československa v roce 1918. Následně roku 1925 budovu i s vybavení od spolku odkoupila obec Poštorná. V roce 2021 byla dokončena nástavba odborných učeben za 30 milionů Kč. V současnosti je zde umístěn 1. stupeň ZŠ Komenského.